Διηγηματα & ποιηματα

ΣΤΟΥΣ ΤΡΟΠΙΚΟΥΣ

Previous Article
HOME SWEET HOME
Comments (0)
  1. Αγγελική Μαρίνου says:

    Ωραίο!

  2. Margarita Sinou says:

    Ωραία αφήγηση, ζωντανές εικόνες!

  3. Μαρίζ Μαρκοπούλου says:

    Ωραία ιστορία, που ήθελε ίσως πιο πειστικά περάσματα στους χρόνους του ήρωα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.