Ο άντρας του Lindow

Ταξιδεύω στην Αγγλία. Αναζητώ τη λύτρωση από τη μοναξιά μου στα ταξίδια και στην επιστήμη. Τίποτα δεν υπάρχει που να με κρατά σε έναν τόπο. Ο έρωτας, η αγάπη, η στοργή και όλα τα όμορφα συναισθήματα που μπορεί να εισπράττει…