Ο ΘΛΙΜΜΕΝΟΣ ΚΛΟΟΥΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ Β΄ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ BONSAISTORIES Τον παρακολουθώ από την κάμερα ασφαλείας δέκα χρόνια τώρα. Κάθε μέρα οχτώ η ώρα ανοίγει το γραφείο, χαιρετάει πρώτα τον συναγερμό, ταχτοποιεί τον χώρο και μετά κάθετε για δέκα ολόκληρες ώρες στο γραφείο του,…