Η ΘΥΣΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ

Οι δύο Χώρες παρέταξαν τους στρατούς τους στην ήρεμη, χωρίς υψομετρικές διαφορές κοιλάδα. Οι στρατιώτες τους κοιταζόντουσαν με μίσος και μια αποφασιστικότητα να πέσουν πρώτοι αν χρειαζόταν. Τα άλογα ρουθούνισαν ανήσυχα κάτω από τις παρωπίδες τους κι ανοιγόκλεισαν τα υγρά…