Ο Γερο-παράξενος

«Γέρο-παράξενο» τον φώναζαν τον κύριο Λουκά στη γειτονιά και όχι άδικα. Μια ζωή ολόκληρη είχε ζήσει σε εκείνο το μέρος, μα φίλους δεν είχε κάνει. Οι πιο παλιοί του γείτονες θυμούνταν πως όσο ζούσε η γυναίκα του η κυρία Ελένη,…