Διηγηματα & ποιηματα

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΗΣ ΑΥΓΗΣ

Next Article
ΤΡΙΑ ΚΛΙΚ
Comments (0)
  1. Margarita Sinou says:

    Ποιητικότατο!

  2. Στέφανος Α. says:

    Πολύ λυρικό! Νομίζεις πως διαβάζεις ποίηση.

  3. Ε. Ε. Νανοπούλου says:

    Η ευαισθησία που απουσιάζει σήμερα…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.