Συνέντευξη με τη συγγραφέα Λίτσα Καποπούλου

Αγαπητή κυρία Καποπούλου, Ποιο αρχικό ερέθισμα σας οδήγησε στη συγγραφή του βιβλίου σας «Αντίο κύριε εισαγγελέα»; Απ. Το αρχικό ερέθισμα θεωρώ ότι ενυπήρχε. Αφενός λόγω της αγάπης μου για περί δικαίου αίσθημα από μικρή ηλικία και αφετέρου λόγω της θητείας…