ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΑΛ και ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΓΕΛ

Ένα εξαιρετικό βιβλίο των εκδόσεων Χατζηθωμά, που εξασφαλίζει την άριστη προετοιμασία των μαθητών για τις πανελλήνιες βάσει του νέου εξεταστικού συστήματος. Το βιβλίο υπογράφουν οι αξιόλογοι φιλόλογοι: Κωνσταντίνος Μάντης, Μαρία Σταμλάκου, Ιωάννης Ευγενικός, Μαρία Καζακίδου. Μαζί με το βιβλίο δίδεται…