Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ

Και να! Μπροστά στην ώρα της πράξης η Απραξία και η Οκνηρία επαναστατούν! Το δάχτυλο σηκώνουν, τη φωνή υψώνουν και το χρόνο επίμονα καθυστερούν…   Η απόφαση παρμένη στο φρούριο της Καρδιάς και η Λογική να προσμένει τους Σωτήρες της…