ΑΧΟΣ

Χιτώνα πορφυρό θέλησες να τη ντύσεις, μα τώρα στα νυφιάτικα τη σέρνεις, καθώς διαβαίνεις τ’ Αχέρoντα τις πύλες. Βήμα πίσω μην κάνεις, μη και τη βάρκα στα Τάρταρα βυθίσεις. Βλέμμα αγέρωχο κράτα τον βαρκάρη σα θωρείς. Τρίξ’ το νόμισμα στα…