Περί χρόνου

Κυκλικά κυλάς, άχρονε χρόνε Ατέρμονα ταξίδια, φθίνουσες διαδρομές Κάθε σώμα, ξύλινο, σάρκινο, γεμάτο μ’ άνθρακα Αφού φύγει, αρχίζει τις ανάσες, και μετά; Γυρίζει πανηγυρικά στην ένωση με το όλον Για να χαθεί, να ταξιδέψει πάλι, να αναγεννηθεί Να ζήσει ίσως…

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ

«Την άνοιξη, τότε θέλω να γίνει το ταξίδι μας.» «Θα σε πάω όπου θες. Θα είναι η στιγμή μας.» Αυτά ήταν τα λόγια της υπόσχεσής μας, της δέσμευσής μας για το ταξίδι που θα κάναμε μαζί. Τότε που σχεδιάζαμε σαν…